Переваги та недоліки проекту нового Трудового кодексу / АНАЛІТИКА


Наші сертифікати, дипломи та подяки

 • Експерт року
 • Диплом Ради Європи
 • Інститут медіа права
 • Праця і закон
 • Українська школа політичних студій

Переваги та недоліки проекту нового Трудового кодексу / АНАЛІТИКА


15-10-2008

Учасники обговорення погодилися з нагальністю прийняття цього законопроекту, розійшовшись із думкою про те, чиї інтереси більше відстоює проект Трудового кодексу.


У свою чергу партнер адвокатської компанії детально зупинився на перевагах проекту нового Трудового кодексу для працівників і роботодаців. Серед низки нововведень, які позитивно оцінять працівники, Андрій Нечипоренко відзначив такі:


 • відмова у прийнятті на роботу повинна бути у письмовій формі (що значно покращує судові перспективи потенційних працівників);
 • випробувальний термін встановлюється тільки за згодою працівника;
 • збір інформації про попереднє місце роботи працівника можливе лише за наявності письмової згоди працівника;
 • скорочений працівник протягом одного року має право на поворотне прийняття на роботу, причому роботодавець зобов’язаний його повідомити про відкриття вакансії письмово;
 • у випадку затримки виплати заробітної плати роботодавець повинен сплатити працівникам штрафні санкції, розмір яких залежить від кількості днів прострочення;
 • уведення нової категорії працюючих – працівник із сімейними обов’язками, - яким надаються додаткові пільги;
 • новий вид режиму робочого часу – гнучкий графік;
 • чітко врегульовано поняття ненормованого робочого дня та умови його застосування;
 • фактичне зменшення строку притягнення працівників до дисциплінарної відповідальності. Пропонується відраховувати місячний строк не від дня виявлення дисциплінарного проступку, а від дня його вчинення;
 • збільшено загальний строк позовної давності у трудових спорах: замість 3-х місяців пропонується встановити загальний 3-річний строк позовної давності.


До новел, які становлять підвищений інтерес для роботодавців, можна віднести:


 • нове розширене тлумачення "змін в організації виробництва і праці" та підстав для скорочення чисельності працівників або штату;
 • зняття обов’язку у будь-якому випадку вручати трудову книжку та розрахунок при звільненні у випадку, якщо працівник в останній день відсутній на роботі. Планується, що роботодавець буде зобов’язаний видати такому працівнику трудову книжку та розрахунок при звільненні на першу особисту вимогу працівника;
 • допустимість включення до трудового договору зобов’язань працівника дотримуватися комерційної таємниці, за порушення чого можливе звільнення та/або відшкодування завданої шкоди у повному розмірі;
 • особливості регулювання трудових відносин на підприємствах малого бізнесу, на яких зайнято до 20-ти працівників, у фізичних осіб-підприємців;
 • особливості регулювання трудових відносин з працівниками, з якими укладено трудовий договір на короткий термін тощо.


Проект Трудового кодексу передбачає переважну письмову форму трудового договору, а також ліквідацію правового інституту контракту, передбачає особливості укладання трудових відносин з малолітніми працівниками, у першу чергу зайнятих у зніманні фільмів, постановці вистав тощо.

Разом із тим, законопроект містить низку положень, які потребують доопрацювання. До таких Андрій Нечипоренко відніс нечітке розмежування між поняттям недискримінації у трудових відносинах та вимогами, які роботодавець може ставити перед працівниками, які приймаються на роботу, недоліки нового інституту письмового трудового договору та визнання трудового договору недійсним.

У проекті Трудового кодексу збережено положення, яке зобов’язує роботодавців сплачувати заробітну плату двічі на місяць. Ця норма уже давно не відповідає реаліям ринку, дотримання якої часто може бути невигідним ні роботодавцю, ні працівникам.

Андрій Нечипоренко впевнений, що незважаючи на певні недоліки, проект Трудового кодексу давно на часі, його позитивні положення оцінять як працівники, так і роботодавці.
До переліку новин